Tänapäeval on tärganud uus huvi kristliku usu ja eriti just Jeesuse isiku vastu. Kaks tuhat aastat pärast Jeesuse sündi ulatub tema järgijate arv kahe miljardi inimeseni. Kristlasi köidab nende usu alustaja ja elu Issand alati. Aga huvi on tekkinud ka nende hulgas, kes kirikus ei käi. Paljud esitavad Jeesuse kohta küsimusi. Kas ta oli kõigest inimene või on ta siiski Jumala Poeg? Kui ta on Jumala Poeg, siis mis tähendus on sellel meie igapäevasele elule?
Alfa kursus on seega praktiline ülevaade kristlikust usust. Selle kursuse jooksul me üritame inimestele edasi anda põhilised teadmised ristiusust, kuid mitte üksnes seda.
Alfa kursus tugineb Nicky Gumbeli raamatule “Elu küsimused”. See on kaasakiskuv, mõjuv ja hästiloetav Jeesus Kristuse tutvustus. Jeesus Kristus on endiselt kõige ligitõmbavam ja paeluvam isik, keda võime tunda. Nicky Gumbeli intelligentne, põhjalik ja pühendunud lähenemine tagab, et see Tõe otsing köidab nii meie mõistust kui ka südant.
1977.a. alustati Londoni Brompton Holy Trinity kiriku juures neljanädalase kursusega, mis oli mõeldud neile, kes kirikus ei käi, kuid tahavad kristlusest rohkem teada saada, samuti neile, kes äsja on tulnud usule Jeesusesse Kristusesse. Enam kui 10.aastaga tegi see kursus läbi palju muutusi, kuni see 1991.aastaks oli saanud umbes sellise kuju ja sisu, millisena ALFA kursusi tänagi tuntakse. Sellest hetkest alates on alanud ka läbimurre – algul Inglismaal, siis rahvusvahelises plaanis.
Meie koguduses alustati ALFA kursusega 1999.aastal. On toimunud juba 25 kursust. Kursuse on läbinud rohkem kui 200 inimest.
Aga vähemalt sama oluline kui õpetus on ka ALFA kursuse ülesehitus. Koosviibimine algab ühise söömaajaga, mis võimaldab luua vaba ja sundimatu õhkkonna. Pärast söömist toimub loeng, mille kestvus on maksimaalselt 45 minutit. Pärast loengut on lühikene kohvipaus ja seejärel vestlus ja küsimused-vastused väiksemates töörühmades. Toimumisaeg on pühapäeviti alates kella 13.00 Henno tn.3 palvela ruumides ja kestab 12 nädalat.

ALFA TEEMAD

Close Menu