Kõrgeimaks juriidiliseks autoriteediks koguduse vaimuliku ja majandusliku elu korraldamise küsimustes on koguduse liikmete üldkoosolek, mis valib koguduse juhatuse ja vaimulikud töötajad. Koguduse praktilist juhtimist teostab pastor koos juhatusega.

Me usume, et Püha Vaim annab igale koguduse liikmele vaimuandeid, millega ta on võimeline koguduse elus ja töös kaasa aitama.

PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduse liikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras. Püha õhtusöömaaja laud on kogudusele kaetud iga kuu esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel.

ME ÕNNISTAME LAPSI Jeesuse Kristuse eeskujul usaldades nad Jumala hoidvatesse kätesse.

ME KIHLAME JA LAULATAME eeldusel, et pruutpaar usub Jumalasse ja soovib elada kristlikku abielu.

ME VESTLEME JA PALVETAME KÕIGIGA, kes vajavad isiklikku nõuannet või hingehoidu. 

USURISTIMINE on palve ja tõotus pidada puhast südametunnistust. See on sümboolne vana elu mahamatmine ristimisvette, selleks et anda maad uuele elule Kristuses. Jeesuse korraldusel ja varakristliku koguduse eeskujul ristime me vee alla kastmisega – Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

ME PALVETAME HAIGETE EEST Jeesuse Kristuse ja algkoguduse eeskujul tehes seda kas üldiselt koos kogudusega või isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmisega (Jak 5,13 – 16).

ME MATAME kõiki lahkunuid Jumala Sõna ja palvega sõltumatult nende usulisest kuuluvusest.

 

Close Menu